نام: محمد تقی

نام خانوادگی:بهار

تولد :مشهد

وی در سال 1265 در مشهد متولد شد.  فرزند میرزا محمد کاظم صبوری است.از چهار سالگی به مکتب خانه رفت و مشغول کسب علم شد. علاوه در مدرسه در محفل پدرش هم درس می خواند.پدرش شاعر زمان ناصر الدین شاه بود.


اولین شعرش را در سال1272 در بحر شاهنامه سرود . برای سرودن این شعر پدرش به او جایزه داد.در سال 1283 پدرش چشم از جهان گشود و مسئولیت خانواده بر دوش ملک الشعرا افتاد . اما به خاطر علاقه ی زیاد او  به تحصیل ، با وجود مشکلاتی داشت درس و تحصیلات ادبی خود را رها نکرد.در همان سال مظفرالدین شاه لقب پدر ش را به او داد. ملک اشعرایی آستان قدس

منبع : ایران یوز |بیوگرافی ملک الشعرای بهار
برچسب ها : پدرش